نام: کربلا منتظر ماست

متن بالا: جاده و اسب مهیا است بیا تا برویم/ کربلا منتظر ماست بیا تا برویم

متن پایین: التماس دعا

کربلا منتظر ماست

ساخت سریع کارت پستال