نام: روز معلم گرامی

متن بالا: ای معلم از صدایت می رسد رنگ شادی

متن پایین: روزت مبارک معلم عزیزم

روز معلم گرامی

ساخت سریع کارت پستال